Past Simple- zastosowanie czasu przeszłego prostego.

Czas Past Simple jest podstawowym czasem przeszłym w angielskim. Używamy go w dwóch podstawowych sytuacjach:

1. Kiedy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości i zostały zakończone w przeszłości. Są one umieszczone w jakimś konkkretnym czasie w przeszłości. Z tego punktu widzenia możemy popatrzeć na Past Simple jako na czas przeszły dokonany:

Maria went to school two hours ago. Maria poszła do szkoły dwie godziny temu. Widać, że jest to czas dokonany wydarzenie jest umiejscowione w konkretnym czasie w przeszłości. 

Columbus discoverd America in 1492. Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku. Też       czas dokonany i też konkretna data. 

I bought my new bag yesterday. Kupiłem moją nową torbę wczoraj.

2. Kiedy mówimy o zdarzeniach w przeszłości, które po sobie następują. I w takim przypadku jest to także czas przeszły dokonany:

I opened the window, looked outside and saw my mom.
Otworzyłem okno, wyglądnąłem na zewnątrz i zobaczyłem moją mamę. Trzy czynności, które po sobie następują. Podobnie w języku polskim- też przy mówieniu o następujących po sobie czynnościach użyjemy czasu dokonanego.

She jumped over the wall, stood up and ran away.
Przeskoczyła przez mur, wstała i uciekła.

I washed my hands, brushed my hair and went to bed.
Umyłam ręce, uczesałam włosy i poszłam do łóżka.
…………………………………………………………………………………………………………………
DLA WNIKLIWYCH :)

To dwie podstawowe sytuacje, kiedy będziemy używać czasu Past Simple. Poniżej podaję jeszcze kilka innych, ale powiem szczerze, że jest to już wersja dla bardziej wnikliwych, więc jeśli nie chcecie za głęboko wnikać w temat, to spokojnie możecie przejść dalej :) W ćwiczeniach pojawią się również i takie sytuacje.

3. Czasu Past Simple można również używać, kiedy mówicie o czynności, która trwała przez jakiś czas i zakończyła się w przeszłości. Ważne jest to, że czynność trwała przez dłuższy czas, ale już nie trwa.  Ponieważ czynność trwała dłuższy czas, będziemy uzywać takich określników jak: for two years, for two hours, all day itp.:

I lived in Brazil for two years.        Mieszkałem w Brazylii przez dwa lata.
I waited for one hour.                    Czekałem przez godzinę.
She talked on the phone all day.  Ona rozmawiała przez telefon cały dzień.

4. Możemy również użyć czasu Past Simple, kiedy mówimy o naszych nawykach i zwyczajach w przeszłości, ale takich których już nie mamy. I aby podkreślić, że był to nasz nawyk, czy zwyczaj, czy coś trwałego w przeszłości, używa się zwrotów ( usually, always, never, sometimes, when I was a child, when I was younger)

I studied Chinese when I was a child.
Uczyłem się chińskiego, kiedy byłem dzieckiem, już się nie uczę, to nawyk, który zakończył się w przeszłości.

I worked as a volunteer in this museum.
Pracowałem jako ochotnik w tym muzeum. Już nie pracuję.

I never went to school. I always skipped class.
Nigdy nie chodziłam do szkoły, zawsze opuszczałam lekcje. Teraz już w ogólę nie chodzę do szkoły, bo jestem dorosła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>