Past Simple- pytania i ich tworzenie.

Wiemy już jak tworzyć zdania twierdzące w czasie Past Simple, czas więc na pytania. Będziemy je tworzyć przy pomocy operatora, którym jest czasownik „do” czyli robić w formie przeszłej, czyli „did”. Schemat pytania będzie więc wyglądał następująco:

Operator ( did ) + podmiot + czasownik w podstawowej formie…..?

Przy tworzeniu pytania w Past Simple ważna jest to, że czasownik, który występuje w pytaniu jest już w formie podstawowej, a nie przeszłej. Ja zapamiętuję sobie to w ten sposób, że czas przeszły przeskoczył nam z czasownika na „did”.

I to cały schemat pytania w Past Simple. Przykłady:

Did I close the door?
Did (operator) I (podmiot) close (czasownik w podstawowej formie) the door?

Did she visit her mother ?
Did (operator) she (podmiot) visit (czasownik w podstawowej formie) her mother?

Did they stay at home?
Did (operator) they (podmiot) stay (czasownik w podstawowej formie) at home?

Past Simple i pytania w każdej osobie:

Did      I         close the door?
 
Did      you    close the door?
 
Did      he      close thr door?
 
Did     she     close the door?
 
Did     it         close the door?
 
Did     we      close the door?
 
Did     you     close the door?
 
Did     they    close the door?
 
ODPOWIADANIE NA PYTANIA:

A jak odpowiedzieć na takie pytania?

Można to zrobić na dwa sposoby. Można odpowiedzieć całym zdaniem, tylko pamiętajcie, że wtedy to już jest zdanie twierdzące, więc czasownik musi być w drugiej formie lub mieć końcówkę -ed, jeśli jest regularny. Można też odpowiedzieć krótko, i wtedy używamy tylko podmiotu i operatora.

Yes, I closed the door.                     Yes, I did.
 
Yes, you closed the door.               Yes, you did.
 
Yes, he closed the door.                  Yes, he did.
 
Yes, she closed the door.                Yes, she did.
 
Yes, it closed the door.                     Yes, it did.
 
Yes, we closed the door.                 Yes, we did.
 
Yes, you closed the door.                Yes, you did.
 
Yes, they closed the door.               Yes, they did. 

A jeśli odpowiedź jest przecząca? Nie opisywałm jeszcze zdań przeczących, więc podam po prostu wzór, a więcej na temat tworzenia zdań przeczących znajdziecie tutaj.

No, I didn’t close the door.                        No, I didn’t.
 
No, you didn’t close the door.                  No, you didn’t.
 
No, he didn’t close the door.                     No, he didn’t.
 
No, she didn’t close the door.                   No, she didn’t.
 
No, it didn’t close the door.                        No, it didn’t.
 
No, we didn’t close the door.                     No, we didn’t.
 
No, you didn’t close the door.                   No, you didn’t.
 
No, they didn’t close the door.                  No, they didn’t. 

Ćwiczenia do pytań w Past Simple znajdziecie pod linkiem.
………………………
TIP:
A co z czasownikiem „to be” w czasie Simple Past? Kiedy będziemy zadawać pytania, kiedy orzeczenie w zdaniu to czasownik „to be”, nie użyjemy operatora „did”, a jedynie zastosujemy inwersję, czyli zamienimy miejscami podmiot i operator. Na przykład zdanie twierdzące wygląda tak:
She was at school yesterday.
A pytanie będzie wyglądało tak:
Was she at school yesterday?
Więcej o „to be” w czasie Past Simple tutaj.
………………………..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>