Czasowniki nieregularne- tabelka.

Lista czasowników nieregularnych, w której umieściłam nie wszystkie, ale te, które moim zdaniem są najpopularniejsze.

W nawiasach jest podana wymowa, starałam się oddać oryginał jak najlepiej, w sylabie, gdzie czcionka jest większa, akcent pada na tę sylabę. Polecam google translator, gdzie macie możliwość odsłuchania wymowy.

Niektóre czasowniki mają podwójną formę past participle, wybrałam tę, która według mnie jest częściej używana.

Możecie także listę pobrać w PDF-e.

Czasownik Past Simple Past Participle (-ny, -ty)
be– być (be) was, were (łos,łere) been (bin)
beat– bić (bit) beat (bit) beaten (bitn)
become-stać się (bikom) became (bikejm) become (bikom)
begin– zaczynać (bigin) began (bigen) begun (bigan)
bite– ugryźć (bajt) bit (bit) bitten (biten)
blow– wiać (bloł) blew (blu) blown (blołn)
break– łamać (brejk) broke (brołk) broken (brołken)
bring– przynieść (brink) brought (brot) brought (brot)
build– budować (bild) built (bilt) built (bilt)
buy– kupować (baj) bought (bot) bought (bot)
catch– łapać (kecz) cought (kot) cought (kot)
choose- wybierać (czus) chose (czołz) chosen (czołzen)
come– przychodzić (kom) came (kejm) come (kom)
cost– kosztować-cena (kost) cost (kost) cost (kost)
cut– ciąć (kat) cut (kat) cut (kat)
do– robić (du) did (did) done (dan)
draw– rysować (droł) drew (dru) drown (drołn)
dream– marzyć (drim) dreamt (drimt) dreamt (drimt)
drink- pić (drink) drank (drenk) drunk (drank)
drive- jechać (drajw) drove (drołw) driven (driwen)
eat- jeść (it) ate (ejt) eaten (itn)
fall- upaść (fol) fell (fel) fallen (faln)
feel- czuć (fil) felt (felt) felt (felt)
fight- walczyć (fajt) fought (fot) fought (fot)
find- znaleźć (fajnd) found (faund) found (faund)
fly- latać flew (flu) flown (flołn)
forget- zapomnieć (forget) forgot (forgot) forgotten (forgotn)
get- dostać (get) got (got) got (got)
give- dawać (giw) gave (gejw) given (givn)
go- iść (goł) went (łent) gone (gon)
grow-rosnąć (groł) grew (gru) grown (grołn)
have- mieć (hew) had (hed) had (hed)
hear-słyszeć (hir) heard (herd) heard (herd)
hide-chować się (hajd) hid (hid) hidden (hidn)
hit-uderzać (hit) hit (hit) hit (hit)
hold-trzymać held (held) held (held)
hurt-krzywdzić (hert) hurt (hert) hurt (hert)
keep- trzymać (kip) kept (kept) kept (kept)
know-wiedzieć (noł) knew (nju) known (nołn)
learn- uczyć się (lern) learnt (lernt) learnt (lernt)
leave- zostawiać (liv) left (left) left (left)
let-pozwolić (let) let (let) let (let)
lose-stracić (luz) lost (lost) lost (lost)
make- robić (mejk) made (mejd) made (mejd)
meet-spotykać (mit) met (met) met (met)
pay-płacić (pay) paid (pejd) paid (pejd)
put- położyć (put) put (put) put (put)
read- czytać (rid) read (red) read (red)
ride-jeździć (rajd) rode (rołd) ridden (ridn)
ring-dzwonić (ring) rang (reng) rung (rang)
run-biec (ran) ran (ren) run (ran)
say-mówić (sej) said (sed) said (sed)
see-widzieć (si) saw (soł) seen (sin)
sell-sprzedawać (sel) sold (sold) sold (sold)
send-wysłać (send) sent (sent) sent (sent)
show-pokazać (szoł) showed (szołd) shown (szołn)
sing-śpiewać (sing) sang (seng) sung (sang)
sit-siadać sat (set) sat (set)
sleep-spać (slip) slept (slept) slept (slept)
smell-czuć (smel) smelt (smelt) smelt  (smelt)
speak- mówić (spik) spoke (społk) spoken (społkn)
spend-spędzać (spend) spent (spent) spent (spent)
steal-kraść (stil) stole (stołl) stolen (stołlen)
swim-pływać swam (słem) swum (słam)
take-brać (tejk) took (tuk) taken (tejkn)
teach-uczyć kogoś (ticz) taught (tot) taught (tot)
tell-mówić (tel) told (told) told (told)
think-mysleć (fink) thought (fot) thought (fot)
throw-rzucać (froł) threw (fru) thrown (frołn)
wake-budzić (łejk) woke (łok) woken (łokn)
wear-nosić (łer) wore (łor) worn (łorn)
win-wygrywać (łin) won (łon) won (łon)
write-pisać (rajt) wrote (rołt) written (ritn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>