Stative verbs- czasowniki statyczne.

Karmienie ptaków

Ten facet jest dziwny….Ale go lubię.

 czasowniki statyczne lista pdf

Stative verbs czyli po naszemu czasowniki statyczne to takie, które w języku angielskim nie mają swojej formy continuous, czyli nie dodajemy do nich koncówki -ing.

Generalnie możemy je podzielić na trzy grupy:

- takie, które wyrażają czynności związane z funkcjonowaniem naszych zmysłów ( np.: hear, smell, see, feel itp.)

- takie, które wyrażają preferencje ( np: lubię coś, nie lubię czegoś, nienawidzę czegoś, kocham coś itp – like, prefer, hate, love itp.)

- takie, które wyrażają stałe stany, które się nie zmieniają ( opinie, wierzenia, potrzeby np: think, believe, need itp.)

 

Poniżej najczęściej używane stative verbs i przykłady ich użycia w zdaniach:

Czasownik statyczny Poprawne użycie Nie mówimy !
agree - zgadzać się     I agree with you.   I’m agreeing with you
appear- zdawać się     It appears to be raining.    It’s appearing to be raining.
believe- wierzyć    I believe in God    I’m believing in God
belong- należeć    This book belongs to me. This book is belonging to me.
concern- niepokoić    This concerns me.     This is concerning me.
consist- składać się Bread consist of flour and yeast.     Bread is consisting of flour and yeast.
dislike- nie lubić       I dislike pizza      I’m disliking pizza.
contain- zawierać     My box contains money.    My box is containing money.
depend- zależeć      It depends on the weather.  It’s depending on the weather.
deserve - zasługiwać   I don’t deserve this.    I am not deserving this.
disagree -nie zgadzać się I disagree !         I’m disagreeing !
dislike - nie lubić    She dislikes pizza.   She’s disliking pizza.
doubt - wątpić   I doubt your faith.       I’m doubting your faith.
feel-czuć,uważać      I don’t feel that this is OK    I’m not feeling that this is OK
fit - pasować     Your skirt fits me well.     Your skirt is fitting me well.
hate- nienawidzić    I hate dogs    I’m hating dogs.
hear -słyczeć      I hear some noise!!      I’m hearing some noise.
imagine - wyobrażać sobie  I imagine my future.  I’m imagining my future.
impress- imponować    He really impressed me.       He was really impressing me.
include- zawierać   My book includes usefull tips. My book is including usefull tips.
know- wiedzieć,znać    I know Julie      I’m knowing Julie
like- lubić        I like Pepsi      I’m liking Pepsi
love- kochać       I love you  I’m loving you
matter - liczyć się   It doesn’t matter.    It isn’t mattering.
mean - znaczyć     Huge means very big.   Huge is meaning very big. 
mind - mieć coś przeciwko  I don’t mind the noise.    I’m not minding the noise.
needpotrzebować   I need more food     I’m needing more food
owe - być winnym       I owe you 5 $.    I’m owning you 5 $.
ownposiadać      You own two cars   You’re owning two cars
preferwoleć       You prefer tea.    You’re prefering tea.
promiseobiecać       I promise you!    I’m promosing you!
realise- zdawać sobie sprawę  I didn’t realise that.   I wasn’t realising that.
recognise -rozpoznawać    I didn’t recognise her.      I wasn’t recognising her.
remember- pamiętać   I remember you!     I’m remembering you!
seem - wydawać się    She seems to feel well.  She is seeming to feel well.
sound - brzmieć   Your idea sounds great !    Your idea is sounding great !
suppose - przypuszczać  I suppose he’ll be late.   I am supposing he’ll be late.
surprise- zaskakiwać The noise surprised me. The noise was surprising me.
see - widzieć   I see you!      I’m seeing you!
smell- czuć, wąchać  I smell something delicious!   I’m smelling someting delicious!
understand - rozumieć I don’t understand you.  I’m not understandind you. 
want - chcieć   I want something to drink. I’m wanting something to drink.
wish - życzyć sobie  I wish I were you.   I’m wishing I were you.

Na samej górze postu możecie pobrać listę stative verbs jako PDF.

Są też oczywiście wyjątki :) a jakże :) Niektóre z nich mogą mieć końcówkę -ing, ale wtedy zmieniają swoje znaczenie:

I am thinking about my holidays.        - to think-=myśleć, rozmyślać. Rozmyślam o moich wakacjach. Siedzę i myślę.

I think you are wrong.                         - to think= sądzić, uważać. Uważam, że się mylisz.

Ten sam czasownik w obydwu zdaniach, jednak o zupełnie innym znaczeniu.

I’m seeing my doctor tommorow      -to see= widzieć się z kims, mieć spotkanie

Mam spotkanie ze swoim lekarzem jutro. Jutro się z nim widzę.

I see what you mean.                        -to see=rozumieć 

Rozumiem, o co ci chodzi.

Te dwa w zupełności wystarczą, chodzi jedynie o to, aby wiedzieć, że czasami czasowniki zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, w jakim czasie ich użyjemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>