Pytania w Present Continuous- jak je tworzyć?

Ostatnio poznaliśmy sposób tworzenia zdań twierdzących w Present Continuous- warto jeszcze raz zerknąć tutaj, dla przypomnienia.
Tworzenie pytań w Present Continuous jest niezwykle proste, wystarczy zamienić szyk zdania twierdzącego w następujący sposób:

Zdanie pytające w Present Continuous:

PODMIOT      +    OPERATOR      +    CZASOWNIK Z -ING …  - tak wygląda zdanie twierdzące.

Tak będzie wyglądało pytanie:


 

     OPERATOR +        PODMIOT +           CZASOWNIK Z -ING      ?
         „to be”             rzeczownik


I zgodnie z tą zasadą pytania będą wyglądać następująco:

You are watching TV     – oglądasz TV.

Are You watching TV?   - czy ty oglądasz TV?

I tak w prosty sposób tworzy się pytania w Present Continuous- zamieniamy po prostu miejscami podmiot i operator. Poniżej kilka przykładów. Zdanie twierdzące, a obok utworzone do niego pytanie:

She is drinking milk.                   Is she drinking milk?
My mom is cooking now.           Is my mom cooking now?
Tomek is cleaning the pool.       Is Tomek cleaning the pool?
 They are jumping.                       Are they jumping?

Ćwiczenia do zdań pytających w Present Continuous znajdziecie pod linkiem :)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Continuous.

Znamy już ogólne zasady używania czasu Present Continuous. Pora nauczyć się go tworzyć. Zasada, którą podaję, świetnie może się sprawdzić właściwie w każdym czasie angielskim.
Jak w każdym języku, zdania można podzielić na twierdzące, pytające i przeczące- każde z nich ma trochę inną budowę.

1. Zdanie twierdzące w Present Continuous:

Użyjemy go, kiedy chcemy powiedzieć, że coś aktualnie się dzieje, np:

Wojtek is watching TV                Wojtek ogląda TV.

Rozłóżmy to zdanie na części. W takim przypadku będzie ono wyglądać następująco:

Wojtek                      is                              watching                          TV.
podmiot               operator                    czasownik z -ing

Istnieje więc schemat, na podstawie którego można budować zdania w Present Continuous i wygląda on tak:


 

PODMIOT       +                    OPERATOR       +              CZASOWNIK Z -ING ..
 jakikolwiek rzeczownik         czasownik „to be”- odmieniony               czasownik z -ing


 

W naszym zdaniu twierdzącym podmiotem będzie więc „Wojtek”, operatorem „is”(odmieniamy „to be” przez osoby, ponieważ „Wojtek” to on, czyli trzecia osoba liczby pojedynczej, wybieramy „is”), natomiast orzeczenie to ” to watch” (oglądać) bez „to” oraz z koncówką -ing, z czego wychodzi nam ” watching”. W dosłownym tłumaczeniu można by to zdanie przetłumaczyć jako : Wojtek jest oglądający TV.

Dodawanie końcówki -ing może czasem być trochę kłopotliwe, więcej na ten temat pod linkiem.

Poniżej odmiana czasownika ” to be” przez osoby, co ułatwi nam późniejszą pracę.


 

To be- czas teraźniejszy:

I  am - ja jestem                  We  are  - my jesteśmy
You are - ty jesteś               You  are  - wy jesteście
He
She is - on,ona,ono jest       They are   –   oni są
It


 

Kiedy znamy już zasadę, możemy spokojnie zacząć tworzyć zdania twierdzące w czasie Present Continuous.
Na przykład zdanie:   Ja śpiewam teraz.

Podmiotem będzie ja, czyli „I”,
I…………………………

następnie zgodnie ze schematem operator, czyli „to be” musimy odmienić dla „ja”- z tabelki odczytujemy ” am”

I am……………………

i na koniec czasownik z końcówką -ing. Śpiewać to ” to sing”, odcinamy „to”, dodajemy -ing na końcu czasownika i otrzymujemy „singing”. I na koniec teraz czyli „now”.

I am singing now             Ja śpiewam teraz.

W ten sposób stworzyliśmy zdanie twierdzące w czasie Present Continuous. Poniżej inne przykłady:

She                             is                                  dancing                      now.
podmiot               operator                      czasownik z -ing

Ona teraz tańczy.

They                    are                                 eating                           breakfast.
podmiot          operator                     czasownik z -ing

Oni jedzą śniadanie teraz.

Taki prosty schemat pozwala stworzyć każde zdanie twierdzące w czasie Present Continuous.
Ćwiczenia dla tworzenia zdań twierdzących w Present Continuous znajdziecie tutaj.

Zastosowanie Present Continuous- kiedy go używać?

Najbardziej podstawowym czasem, który istnieje w języku angielskim jest czas present continuous czyli czas teraźniejszy ciągły. Swoją przygodę z angielską gramatyką zaczyna się najczęściej właśnie od niego.

Zastosowanie Present Continuous. Kiedy go używamy?

1. Kiedy mówimy o czymś, co dzieje się w chwili mówienia.

Na przykład siedzimy sobie u kolegi w salonie i widzimy, że jego pies zżera mu portfel. Fajnie się patrzy, ale jednak chyba trzeba zareagować. Krzyczymy więc do kolegi, który jest w łazience: „Pies żre ci portfel!!!” On robi to teraz, na naszych oczach. Powiemy więc:

Your dog is eating your wallet.         Twój pies zżera ci portfel.

Inny przykład:

Pytamy się: Gdzie jest moja siostra? Ktoś nam odpowiada: Ona tańczy sambę z twoim sąsiadem. Teraz to robi, na przykład w ogrodzie. Widzimy ją przez okno.

She is dancing samba with your neighbour.       Ona tańczy sambę z twoim sąsiadem.

Generalnie więc używa się Present Continuous, kiedy mówimy o czymś, jakiejś czynności, która trwa w czasie mówienia.

2. Kiedy mówimy o czymś, co trwa w obrębie teraźniejszości.

Na przykład: czytam bardzo fajną książkę, nie czytam jej może akurat w tej chwili, jednak jestem w trakcie jej czytania, zaczęłam ją czytać i jeszcze nie skończyłam. Takiego zdania w present continuous można użyć, kiedy na przykład swobodnie z kimś rozmawiamy i chcemy powiedzieć, że akurat czytamy coś fajnego. Powiemy więc:

I am reading an interesting book.      Czytam interesującą książkę.

I inny przykład: moja siostra kupiła nowy dom i teraz go dekoruje. Nie robi tego dzień i noc, ale jest w ogóle teraz w trakcie dekorowania. Powiem więc sąsiadce, która dopytuje się, dlaczego siostra mnie nie odwiedziła w tym tygodniu:

My sister is decorating her house.                      Moja siostra dekoruje swój dom.

3. Kiedy mówimy o czymś, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy i co na pewno zdarzy się w niedalekiej przyszłości.

Jutro na pewno lecę do Londynu. Raczej się to nie zmieni. Powiem więc:

I am flying to London tommorow.       Jutro lecę do Londynu.

Zresztą nawet po polsku brzmi to tak, jakbyśmy mówili o czymś, co robimy w tej chwili: lecę do Londynu.
……………………………….
TIP:
Czasami mamy trochę kłopotu z czasem Present Continuous czyli z czasem teraźniejszym i czasem przyszłym. Często słyszę takie pytanie: skąd wiadomo kiedy użyć czasu przyszłego Future Simple, a kiedy czasu Present Continuous. Podam wam przykład, który pozwoli wam zrozumieć różnicę. Mamy dwa zdania:
Jutro idę do kina.  I am going to the cinema tommorow.
Tu sprawa jest jasna. To czas Present Continuous i czynność jest już zaplanowana.
Jutro pójdę do kina. I to już jest czas przyszły Future Simple, ale czynność nie jest                                                  zaplanowana i decyzję podejmuję w momecie mówienia.
Jak widzicie różnica jest niewielka, ale da się ją zauwazyć i użyjemy sobie tego czasu, który będzie nam bardziej pasował. Ale jeszcze o tym będę pisać przy porównywaniu Present Continuous i Future Simple.
……………………………….

4. Kiedy mówimy o trendach, aktualnych zmianach.

Na przykład: idziemy do sklepu, patrzymy na ceny, wszystko drożeje. Mówimy: „Te ceny są coraz wyższe!”

The prices are getting higher!              Te ceny są coraz wyższe!

To cztery główne sytuacje, w których zastosowanie Present Continuous jest jak najbardziej wskazane. W praktyce właściwie wystarczy znać pierwsze i trzecie zastosowanie- na pewno wystarczy, aby zaliczyć kartkówkę :)
Wkrótce typowe gramatyczne starcie z Present Continuous :) Pokażę wam jak tworzyć ten czas za pomocą schematów :)