Odmiana czasownika „to be” w czasach Simple Present i Simple Past- ćwiczenia online i PDF.

Ćwiczenia w formie PDF. A poniżej pierwsze ćwiczenie w wersji online, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa – powodzenia !

—-

  1. Make positive sentences using correct forms of „to be” in the Present Continuous / Utwórz zdania twierdzące używając odpowiedniej formy czasownika „to be” w Present Continuous- czas teraźniejszy:

Example/ Przykład:

Jessica……….in the pool

Przeczytaj więcej